Een LIFE-programma
Het grootste sensorgestuurde landbouwproject ooit
Medegefinancierd door de Europese Unie
Volg ons
Doel van dit LIFE-project "The Future of Farming":

De Europese landbouwsector voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering

Toegenomen waterschaarste en droogte

Waterschaarste en droogte komen steeds vaker voor in de Europese Unie (EU). 80% van de wereldbevolking heeft te maken met (permanente) waterschaarste.

Grote afhankelijkheid van beregening

Wereldwijd wordt 70% van de watervoorraden gebruikt ten behoeve van landbouw. In de EU gebruikt de landbouwsector 31% van de totale watervoorraad en er wordt verwacht dat dit de komende jaren zal stijgen. De Europese landbouwsector wordt steeds afhankelijker van beregening.

Bedreigingen voor de Europese landbouwsector

Naar verwachting zal waterschaarste toenemen door de aanhoudende opwarming van de aarde. Water is de belangrijkste productiviteitsfactor in de landbouw en waterschaarste heeft een negatief effect op de opbrengst. Dit is een bedreiging voor onze voedselzekerheid.

Medegefinancierd door de Europese Unie

Doelstelling 1

In dit project wordt de landbouwsector van de EU voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering door de voordelen van precisielandbouwtechnologie onder de aandacht te brengen.

Doelstelling 2

Na de demonstratie ligt de nadruk op het stimuleren van de toepassing van precisielandbouwtechnologie door landbouwers in de Europese Unie.

Hoe werkt het?

450
sensoren
Als onderdeel van dit project zullen 450 Agurotech-sensoren worden geïnstalleerd in landbouwvelden in de Europese Unie. De sensoren zullen continu het volumetrisch watergehalte (VWC), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de temperatuur meten. Dit is het grootste sensorgestuurde landbouwproject dat ooit is uitgevoerd.
300
boeren
Aan het project zullen 300 boeren deelnemen; 50 boeren per land. 150 van deze boeren zullen sensortechnologie en gegevens gebruiken voor hun irrigatiebeslissingen en de andere helft zal traditionele irrigatiemethoden gebruiken. Tijdens het project zullen irrigatiepraktijken en KPI's worden vergeleken.
6
landen
In Spanje, Italië, Portugal, Frankrijk, Roemenië en Griekenland wordt meer dan 90% van de watervoorziening van de EU voor landbouwdoeleinden gebruikt. Tijdens het project krijgen de deelnemende landbouwers advies over het optimale tijdstip, de optimale locatie en de optimale hoeveelheid irrigatie, afhankelijk van hun bodemtype en teelt.

Wat we zullen monitoren

Waterverbruik
Toegepaste irrigatie
Opbrengst
Bestrijdingsmiddelen
Meststof
Broeikasgassen

Na afloop van de demonstratie ligt de nadruk op het stimuleren van de toepassing van de in dit project gebruikte precisielandbouwtechnologie. Op die manier kunnen aanzienlijke bijdragen worden geleverd aan een slimmer waterbeheer voor de landbouw in de EU.

Volg ons

Wie is erbij betrokken

1. Landbouworganisaties

Belangrijke Europese landbouworganisaties vertegenwoordigen het project in elk land en helpen de deelnemende landbouwers te selecteren, aan boord te nemen en te ondersteunen gedurende het hele project.

2. Onderzoeksinstellingen

Verschillende onderzoeksinstituten zijn betrokken om de gegevens te bestuderen die dit project, van ongekende omvang, zal opleveren en om de resultaten van het project te beoordelen.

3. Agurotech

Agurotech is een Agri-Tech bedrijf dat de technologie levert die in dit project zal worden gebruikt, bestaande uit sensortechnologie en software.

4. Lokale overheden

Lokale overheden zullen worden betrokken om na te gaan of technologiegebruik kan worden gestimuleerd door middel van beleid.

In elk land werken we samen met een of meer landbouworganisaties die verantwoordelijk zijn voor de selectie, het onboarden en de begeleiding van de boeren die aan dit project deelnemen.

 • Frankrijk:
 • Griekenland:
 • Spanje:
 • Portugal:
 • Roemenië:
 • Italië:
 • Agriland
 • CRES, Inaso-Paseges
 • CSIC, Ifapa
 • Anpromis, ISA
 • APPR
 • Confagricoltura