Agurotech haalt investering op voor versnellen data-gestuurde en efficiëntere akkerbouw

Amsterdam, 7 februari 2023 – Agurotech ontvangt een investeringsimpuls van € 1.5 miljoen van Navus Ventures en ROM InWest. Zo kan het Amsterdamse hightechbedrijf, expert in data gestuurde akkerbouw, de volgende stap zetten naar het toekomstbestendig maken van het wereldwijde voedselsysteem.

Agurotech is een high-tech bedrijf opgericht in 2020 en wordt geleid door Joelle van den Brand en Lilia Planjyan. Hun bedrijfsmodel richt zich op het verstrekken van gegevens en inzichten aan boeren om hen te helpen hulpbronnen, zoals water, efficiënter te gebruiken. Agurotech ontwikkelt, produceert en levert eigen hardware- en softwareoplossingen, zoals sensortechnologie, weerstations en applicaties. De intuïtieve software biedt landbouwers real-time inzicht in de bodemgesteldheid, lokale weersomstandigheden en AI-ondersteunde voorspellingen.

"We hebben aangetoond dat we de opbrengst van gewassen kunnen verhogen door effectiever gebruik te maken van middelen. Dat heeft ook een positief effect op de duurzaamheid", zegt Joelle van den Brand. "Niet alleen in Nederland of Europa, maar over de hele wereld. Dankzij deze investering kunnen we ons bedrijf verder opschalen en uitbreiden. We verwachten de komende 5 jaar te groeien en internationaal marktleiderschap te bereiken in belangrijke segmenten."

Navus Ventures en ROM InWest willen met hun investering bijdragen aan de verdere digitalisering en efficiëntere inzet van middelen in de agrarische sector.

Eduard Meijer, Navus Ventures: "Joelle en Lilia hebben robuuste technologie ontwikkeld die boeren helpt bij het verzamelen en interpreteren van gegevens om praktische en steeds urgentere problemen zoals optimale irrigatie aan te pakken. Deze investering past perfect bij Navus' achtergrond en aanpak gericht op technologie voor de transitie naar duurzame voeding en energie, en we kijken ernaar uit om Agurotech te ondersteunen in de komende groeifase."

Janet Nieboer, ROM InWest: "Een duurzaam voedselsysteem is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Dankzij slim gebruik van data in combinatie met geavanceerde hardware geeft Agurotech een belangrijke impuls aan het verbeteren van de landbouw, het milieu en de leefomgeving. We zijn dan ook blij dat we kunnen bijdragen aan deze effectieve aanpak met wereldwijde potentie."

In 2023 zal Agurotech haar productie opschalen en zal haar technologie worden gebruikt in het grootste sensorgestuurde landbouwproject ooit: "LIFE - De toekomst van de landbouw", ondersteund door de Europese Unie. In dit project zullen landbouworganisaties, 300 boeren, universiteiten, wetenschappers en lokale overheden in de zes EU-landen die het meest te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering samenwerken in EU-verband. "Het doel is om de landbouwsector duurzamer te maken en voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering door middel van precisielandbouwtechnologie", zegt Lilia Planjyan.


Agurotech kreeg financiële steun van de Europese Unie omdat het bedrijf erkent dat Agurotech een van de beste vrouwelijke startups op het gebied van deep tech in Europa is en een project heeft opgezet om het aanbod , dat medegefinancierd is door de EU, succesvol op te schalen .