Onze waarden

Ons bedrijf heeft als doel het wereldwijde landbouwsysteem toekomstbestendig maken.
We dragen hieraan bij door bewuster om te gaan met de natuurlijke bronnen van onze planeet, verspilling te beperken, koolstofuitstoot te verminderen en te zorgen voor een gezond business model voor onze boeren. Wij geloven dat dit doel kan worden bereikt en versneld door proposities te leveren die boeren willen gebruiken. Tegelijkertijd moet dit ook een positieve impact hebben op onze planeet en de samenleving.
Wij zien in dat verandering bij onszelf begint.
Lees meer over onze waarden en ons interne beleid om zo onze organisatie, klanten, de samenleving en onze planeet te ondersteunen.

Wij zetten ons in om de overgang naar een duurzame landbouwsector te stimuleren

Water

80% van de wereld heeft te kampen met voortdurende waterschaarste en droogte. De verwachtingen zijn dat dit percentage zal toenemen door klimaatverandering en de opwarming van de aarde. 70% van het beschikbare water op aarde wordt gebruikt voor landbouw en ook dit percentage zal naar verwachting toenemen door meer irrigatie.

Water is een van de belangrijkste productiviteitsfactoren, daardoor komt onze toekomstige voedselzekerheid in gevaar. Door bij te dragen aan het watermanagement van onze boeren zijn wij ervan overtuigd dat we een aanzienlijke impact op onze planeet kunnen maken.

Voedingsstoffen

De wereldwijde vraag naar voedsel neemt toe als gevolg van een groeiende, welvarende bevolking. Het wordt verwacht dat de voedselproductie rond 2050 met minstens 50% zal moeten toenemen. De vruchtbaarheid van een bodem, met daarbij veerkracht en het herstellend vermogen, vormen de basis van duurzame landbouwpraktijken.

Door de beschikbare nutriënten in de bodem in kaart te brengen, is het mogelijk de ontbrekende voedingsstoffen te vervangen. Zo krijgen de bodem en gewassen de behandelingen die zij nodig hebben. 

Koolstofboeren

De bodem kan een belangrijke rol spelen bij het opslaan van koolstofdioxide. Het neemt CO2 op uit de atmosfeer en helpt CO2-verontreiniging te vertragen en matigt klimaatverandering. Carbon farming, of koolstofboeren, kan ook zorgen voor minder erosie en bodemverlies. Daarnaast draagt het bij aan een betere bodemstructuur en vruchtbaarheid, meer biodiversiteit en een betere waterefficiëntie.

Om de koolstofmarkt van de grond te krijgen, waardoor boeren geld kunnen verdienen in ruil voor het opslaan van koolstof, is het van cruciaal belang dat er een betrouwbare meetmethode komt. Wij werken aan de ontwikkeling van deze technologieën om deze veelbelovende sector te versnellen.

Wij geven om diversiteit

Wij zijn van mening dat wij, om een echte impact te hebben op onze planeet, op de gemeenschappen waarin wij actief zijn en op onze landbouwers, het goede voorbeeld moeten geven en een ondersteunende, diverse en inclusieve cultuur moeten koesteren waarin onze werknemers zich gewaardeerd voelen. We investeren in de ontwikkeling en talenten van onze teamleden en geloven dat een divers team bijdraagt aan onze algehele prestaties.

We streven naar een divers personeelsbestand in een breed scala van dimensies, waaronder achtergrond, nationaliteiten, geslacht en meer. Vraag gerust naar ons Gender Equality Plan om meer te weten te komen over hoe we dit bereiken.

We baseren onze activiteiten op gedeelde principes die duidelijk maken waar we als bedrijf voor staan en hoe we samenwerken met onze partners, leveranciers en klanten. 
01

Wij zullen werken met eerlijkheid, integriteit en respect om authentieke, sterke en duurzame relaties tot stand te brengen

02

Wij hebben een sterke ambitie en een "can-do"-mentaliteit, waardoor wij openstaan voor nieuwe kansen en uitdagingen.

03

Wij zijn klantgericht en zorgen ervoor dat hun behoeften de innovatie van onze producten en diensten sturen

Op weg naar

We willen de volgende stap vooruit zetten en zijn bezig met het verkrijgen van de B-Corporation-certificering. Elk jaar erkent B Lab de best presterende B Corps die de grootste impact creëren met hun bedrijven. Deze B Corps worden uitgeroepen tot Best for the World™ als hun geverifieerde scores op de vijf impactgebieden die worden geëvalueerd op de B Impact Assessment (BIA) - gemeenschap, klanten, milieu, bestuur en werknemers - tot de wereldwijde top 5% behoren in hun overeenkomstige bedrijfsgrootte.

Deze bedrijven bewijzen dat niet alleen concurreren om de beste ter wereld te zijn, maar de beste voor de wereld, een winnende strategie is. Zij kunnen het voortouw nemen naarmate meer bedrijven zich aansluiten bij de beweging die de wereldeconomie transformeert ten goede van alle mensen, gemeenschappen en de planeet.

Wij zijn Agurotech®.
Werk samen met ons aan het toekomstbestendig maken van het wereldwijde landbouwsysteem.

Bekijk onze producten